Rosa Pendulina (alpina):

 

 

Rosa Pendulina (alpina) Rosa Pendulina (alpina)